Начало>>Как да купим>>Закупуване на апартамент>>


Закупуване на апартамент


1. Намирате апартамента, който желаете да закупите на нашия уебсайт и ни изпращате референтния му номер. Нашият сайт показва всички текущи имоти за продажба и се актуализира постоянно.

2. Резервирате имота като заплащате резервационна такса. За да си резервирате имота, който изцяло отговаря на Вашите изисквания, Вие ще трябва да попълните и подпишете резервационна форма и да заплатите резервационната такса в размер на 1000 евро (в повечето случаи) и тогава имотът ще бъде запазен за Вас за следващите 30 дни, през което време ще се подготви и подпише предварителен договор и Вие ще трябва да си организирате финансите за плащане на съответните вноски. Моля имайте в предвид, че резервационната такса не се връща, а се приспада от една от вноските, които се плащат за апартамента. Резервационната такса може да се плати чрез банков превод, което ще отнеме нормално от 3 до 4 работни дни или в брой в нашия офис.
В повечето случаи правната процедура по закупуването на имота се извършва от адвокат, предложен от нашата агенция и познат като опитен професионалист. В случай, че бихте желали да използвате неговите услуги, за да бъде направена цялостна проверка на имота, ще трябва да се плати такса за изготвяне на предварителен договор заедно с резервационната такса, възлизаща на 250 евро, така че адвокатът да може да започне подготвянето на предварителния договор и съответните проверки незабавно. След като всички проверки бъдат направени, адвокатът ще издаде Потвърдително писмо, посочващо, че всички проверки са направени и ще посъветва клиента как да процедира по-нататък.

3. Подписване на предварителен договор. Предварителният договор е най-важната стъпка, тъй като в него се договарят основните условия на сделката, като се описва подробна спецификация и цена на имота, начините на плащане, срокове за прехвърляне на собствеността, права и задължения, наказателни клаузи и т.н. Вие ще трябва да подпишете договора, за да продължи по-нататък процедурата за покупка. Това може да стане лично или чрез законно упълномощен представител.

Не се дължи комисион към агенцията!

4. Организиране на плащанията навреме съгласно предварителния договор.
Обикновено първата вноска се заплаща още в момента на подписване на предварителния договор, като Вие ще имате 10 до 14 дни да си организирате и прехвърлите средствата в България. Оставащите суми следва да платите съгласно условията на предварителния договор.

5. Проверки се извършат отново на документите за собственост, строителни документи, лицензи и разрешителни, тежести върху имота, условия на договора и т.н. След като всички проверки бъдат направени, адвокатът ще издаде Потвърдително писмо, посочващо че всички проверки са направени и ще посъветва клиента как да процедира по-нататък.

6. Подписване на нотариален акт. След като вече е направено последното плащане съгласно условията на договора, продавачът ще покани купувача да му прехвърли собствеността върху имота. Купувачът може лично да присъства в България за подписването на нотариалния акт или да упълномощи трето лице да подпише от негово име. Купувачът поема всички такси, дължими за прехвърлянето на собствеността като местен данък, нотариална такса, такса за вписване в съда и други. Точната сума варира в зависимост от различните общински наредби и разбира се от стойността на имота, декларирана в нотариалния акт.

Всички такси за нотариалното прехвърляне трябва да се платят заедно с последната вноска за имота, така че адвокатът да успее да подготви всички необходими документи за сделката навреме.

7. Вие сте вече новият собственик на имота!

8. Булстат регистрация. Булстат регистрация се изисква за собственици на имоти, които са чуждестранни юридически лица и все още нямат такава регистрация, тъй като те не са регистрирани според Търговския закон или в Българската търговско-промишлена палата, както и за тези, които са чуждестранни физически лица и не са постоянни жители на страната.

Заявление за регистрация към единния регистър за идентификация на стопански и други субекти в Република България трябва да се подаде в местния офис на Националния статистически институт в рамките на 7 дни от подписването на нотариалния акт за покупка на недвижим имот. Булстат регистрацията отнема около един час, като се издава временно удостоверение, което важи за един месец. След изтичането на този период се издава постоянна идентификационна карта. Регистрационният офис пази данни за всяко едно регистрирано лице. Регистрацията се прекратява автоматично в случай на смърт на регистрираното лице, но Булстат регистърът се пази 10 години, след което информацията се прехвърля към Държавния архив.

Моля имайте в предвид, че ако регистрацията не бъде направена в изискваните срокове законът предвижда глоба от 700 лева за физически лица и 1000 лева за юридически лица. Презумпцията на законодателя да изисква такава регистрация е, че чуждестранните юридически лица не са постоянни жители и не могат да бъдат идентифицирани по друг начин.

9. Регистриране на имота в Данъчна служба. Законът за местни данъци и такси важи за всички чуждестранни граждани, според който всеки собственик трябва да информира общината писмено за придобиване на недвижимо имущество в рамките на два месеца и да подаде данъчна декларация за облагане с годишен данък сграда и данък смет.

10. Прехвърляне на партидите за вода и електричество на името на новия собственик.